Поділіть для переносу слова : колись великий однією будівельники моєї їдальні

2

Ответы и объяснения

2013-12-01T19:03:56+00:00
Ко-лись    ве-ли-кий        од-ні-єю        бу-ді-вель-ник       мо-єї     є-да-льні
  • nellika01
  • почетный грамотей
2013-12-01T19:04:06+00:00
Ко-лись, ве-ли-кий, од-нією, бу-ді-вель-ни-ки, моєї. їдаль-ні  (голосні не можна відривати для переноси, це не розділ на склади)