. Виправте
помилки та відредагуйте речення.


1. На
базі придприємства, випускаючого торгове обладнання, було засноване акціонерне
товариство. 2. На площі зібралася багаточисельний натовп школярів скінчивших
школу. 3. Обговорюючи екологічні проблеми, була створена комісія по
охороні уточуючого середовища.
4. У больниці до мене відносилися уважно, і я швидко вилічився. 5. Зустрівший
мене колега, розповів про нові міроприємства. 6. Треба негайно приняти строгі
міри до порушників закона. 7. Висновки провіряючих не співпадали з данними
бугалтерії. 8. Врачування нежиті слід починати від разу. 9. Арендне ател’є
запрошує на роботу одну швею та два грузщика. 10. Нам сильно повезло, ми вчасно получили
степендію й вспіли взяти білети на поїзд. 11. Самий первий в експлуатацію був зданий
збиральний конвейєр. 12. Відповідаючих за розгрузку назначили згідно до
висновків коміссії.

1

Ответы и объяснения

  • Участник Знаний
2013-12-01T19:05:03+00:00
1. На
базі придприємства, яке займається виготовленням торгового обладнання, було засноване акціонерне
товариство. 2. На площі зібрався багаточисельний натовп школярів, які закінчили школу.
 3. Обговорюючи екологічні проблеми, створили комісію з
охорони навколишнього середовища.
4. У лікарні до мене ставилися уважно, і я швидко одужав. 5.Колега, що зустрів мене, розповів про нові заходи. 6. Треба негайно застосувати суворі 
заходи  до порушників закону. 7. Висновки перевіряючих не співпадали з даними
бухгалтерії. 8. Лікування  нежиті слід починати відразу. 9. Арендне ательє
запрошує на роботу одну швачку та двох вантажників. 10. Нам дуже пощастило, ми вчасно отримали
степендію і встигли купити білети на поїзд. 11. Першим в експлуатацію здали
складальний конвеєр. 12. Відповідальних за розвантаження назначили згідно 
висновків комісії.