Від слів БАБА, ДІД,ТАТО утворити за допомогою суфіксів слова, надавши їм відтінки пестливості.Запиши їх.З одним із слів кожної групи склади й запиши речення, вживши ці слова у формі кличного відмінка.

1

Ответы и объяснения

2013-12-01T09:06:56+00:00