Число 7120 зменши на різницю чисел 8640 і 6200. Склади вираз і обчисли його значення.

2

Ответы и объяснения