Ответы и объяснения

2013-11-29T19:49:09+04:00
А Не ? Ай ,мереке
І ненің айдың,мерекенің
Б неге ? айға,мерекеге
Т нені айды,мерекены
Ж неде айда,мерекеде
Ш неден айдан,мерекеден
К немен аймен,мерекемен