Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-11-27T16:17:46+04:00
1)
а) CH3-COONa -> CH4 -> H2 -> H2O
    1) CH3-COONa + NaOH -> CH4 + Na2CO3
    2) CH4 ->(t)-> C + 2H2
    3) 2H2 + O2 -> 2H2O
б) C -> CO2 -> CO
    1) C + O2 -> CO2
    2) CO2 + C -> 2CO
в) C -> CH4 -> CH3Cl -> CH3-CH3
    1.C + 2H2 -> CH4
    2. CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl
    3. 2CH3Cl + 2Na -> CH3-CH3 + 2NaCl - реакция Вюрца
2) CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl
    CH3Cl + CH3-CH2-CH2Cl + 2Na -> CH3-CH2-CH2-CH3 + 2NaCl - реакция Вюрца
   CH3-CH2-CH2-CH3 ->(AlCl3,t) -> CH3-CH(-CH3)-CH3 - реакция изомеризации.