Ответы и объяснения

2013-11-27T10:57:13+04:00
А.с кім?не? бұлақ,есімдік
І.с кімнің?ненің?булактін,есімдіктін
Б.скімге?неге?булакқа,есімдікке
Т.с кімді?нені?бұлақты,есімдікты
Ж.с кімде?неде?бұлақта,есімдікте
Ш.с кымден?неден?булактан,есімдіктен.
К.с кіммен?немен?бұлақпен,есімдікпен.