Прошу решить 2 задачи:

Тролейбус, маса якого 12 т., за 5 с. від початку руху проходить по горизонтальній дорозі відстань 10 м. Визначте силу тяги, якщо коефіцієнт опору руху дорівнює 0,02

Тіло масою 5 кг тягнуть по гладкій горизонтальній поверхні за допомогою горизонтальної пружини, яка під час руху розтягнулася на 2 см. Жорсткість пружини 400 н/н. Визначте прискорення тіла.

Пожалуйста с подробным объяснением, если можно!!

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-11-26T20:10:06+00:00
О 2 закону ньютона 
Fтяги + F трения + N + mg = ma (все векторно) 
на OX: 
Fтяги - Fтрения = ma ; Fтрения = n*N ( n - коэфф. сопротивления) 
Fтяги = n*N + ma 
на ОY: 
N = mg , следовательно 

Fтяги = nmg + ma 
S = v0t + at^2/2 ,но v0 = 0 
S = at^2/2, значит 
а= 2S/t^2 

Fтяги = nmg + 2mS/t^2 
Fтяги = 12000кг*(0,02*10 м/c^2 + 2*10м/25 c^2) = 12000 

ответ : 12000 Н