Допоможіть зробити повний синтаксичний розбір речення - за узліссям розкішно підіймалися вікові дуби й шматочки неба врізалися в них.

1

Ответы и объяснения

2013-11-27T01:27:43+04:00
За узліссям розкішно підіймалися вікові дуби й шматочки неба врізалися в них. - Розповідне, неокличне, складне, складається з двох простих, сполучникове, складносурядне, смислові відношення - одночасність подій. 

Схема речення - [  ] і [  ].

1 просте: За узліссям розкішно підіймалися вікові дуби. - просте, двоскладне, поширене, повне, неускладнене.
Дуби (підкреслюємо однією лінією) - підмет, виражений іменником у Н.в. множини; підіймалися (підкреслюємо двома лініями) - простий дієслівний присудок, виражений дієсловом у минулому часі множини; вікові (підкреслюємо хвилястою лінією) - узгоджене означення, виражене прикметником; за узліссям (підкреслюємо штрих-пунктиром) - обставина місця, виражена поєднанням прийменника з іменником в орудному відмінку. 

2 просте речення: Шматочки неба врізалися в них. -просте, двоскладне, поширене, повне, неускладнене.
Шматочки - підмет, виражений іменником в Н.в. мн.; врізалися - простий дієслівний присудок, виражений дієсловом в минулому часі множини, неба - непрямий додаток, виражений іменником в родовому відм. однини; в них -  додаток, виражений поєднанням прийменника та іменника в знахідному 
відмінку.

Кома між двома реченнями перед сполучником сурядності -і- не ставиться, бо є спільна обставина  - за узліссям.