Добрий день! Допоможіть! Запиши слова у такій послідовності: спочатку - слова з однаковою кількістю звуків і букв; потім - слова, у яких звуків більше, ніж букв. Поділи всі слова для переносу : напам'ять, пам 'ятник, пам
'
ять, пам
'
ятати. Дякую

1

Ответы и объяснения

2013-11-27T01:13:34+04:00
1. Напам"ять ( н а п а м й а т") 8б, 8зв, 3скл, 2наг.  2. Пам"ятник (п а м й а т н и к ) 8б,9зв, 3скл, 1наг.  1.  Пам"ять (п а м й а т") 6б, 6зв, 2скл, 1наг.                                                           2.  Пам"ятати (п а м й а т а т и ) 8б, 9зв, 4скл, 3наг.                                              Перенос дели по складам: на-па-м"ть, па-м"ят-ник, па-м"ять, па-м"я-та-ти.