ЛЮДИ ПОМОГИТЕ СРОЧНО.
ДОКОНЧИТЬ ДИАЛОГ.
-Ерден, сен жетi атанды бiлесiн бе,
-Иэ,..?.... Ал сен ше?
-Эрине."Жетi атаны бiлмеу-уят нэрсе", -дейдi атам.
-Ендеше, экенiн экесi саган кiм болады?
Экемнiн экесi маган...?... болады.
Ал сен кiмге немере боласын?
-Мен атама...?... боламын.
-Ананмын туыстары саган кiм?
Анамнын туыстары маган-нагашы. ал мен оларга....?... боламын.
-Ержеткенде сен балаларына...?... уйретесiн бе?
-Мiндеттi турде...?...

1

Ответы и объяснения

2013-11-24T14:23:47+04:00
-Ерден, сен жетi атанды бiлесiн бе?
-Иэ,..білемін.... Ал сен ше?
-Эрине."Жетi атаны бiлмеу-уят нэрсе", -дейдi атам.
-Ендеше, экенiн экесi саган кiм болады?
Экемнiн экесi маган...ата... болады.
Ал сен кiмге немере боласын?
-Мен атама...немере... боламын.
-Ананмын туыстары саган кiм?
Анамнын туыстары маган-нагашы. ал мен оларга....жиен... боламын.
-Ержеткенде сен балаларына...жеті атаны білуге... уйретесiн бе?
-Мiндеттi турде...үйретемін...