розібрати за будовою: пришкільний, посадка, висівки, відлетів, школярка, прегарний

1

Ответы и объяснения

2013-11-24T14:10:28+04:00
При-шкіль-н-ий,по-сад-к-а,ви-сів-к-и,від-лет-ів,школ-ярк-а,пре-гарн-ий.