Поділити слова на склади будівельники їдальня моєї однієї колись великий

1

Ответы и объяснения

2013-11-24T12:19:28+04:00
бу ди вель ни ки
i даль ня
мо е i
од нi е i
ко лись
ве ли кий