Предстввьте многрчлен в виде апоизвкдкния 2)ax в 2 степкни + bxв 2степени -bx-ax+a+b

1

Ответы и объяснения

2013-11-24T11:21:12+04:00
=(-вх в квадрате + в) + (а-ах в квадрате)= (в-вх в квадрате) + (а -ах в квадрате)=в(1-х в квадрате) +а(1-х в квадрате)=(1-х в квадрате) * (в+а)
*--это знак умножения