Виберіть фізичну величину, яка може набувати від'ємних значень
А. Потенціальна енергія; Б. Кількість теплоти; В. Робота; Г. Повна механічна енергія; Д. Усі вказані фізичні величини

1

Ответы и объяснения