1. Обчислити масові частки елементів в аміачній селітрі (азотне добриво) NH4NO3

Дано Розвязання

2. Червоний колір рубіну, золотисто-зелений колір смарагду надає сполука, що складається з двох елементів –Хром й Оксигену. У зразку речовини масою 30, 4 г міститься 9,6 г Оксигену. Знайдіть масову частку Хрому. Відповідь дайте у вигляді звичайного дробу.

Дано Розвязання

3. У якій масі сірчистого газу SO2 міститься 16 кг Оксигену?

Дано Розвязання

1

Ответы и объяснения

2012-01-06T17:54:56+04:00

1)массовая доля азота=28:80=0,35(35%);массовая доля кислорода=48:80=0,6(60%)

массовая доля водорода=5%

3)В 64кг ( SO2) содержится 32кг.кислорода

      Хкг                                 16кг

Х=32кг

 

2) массовая доля хрома =(30,4-9,6):30,4=0,68(68%)