1. Зразок кухонної солі масою 11, 7 г містить 4,6 г елемента Натрію. Обчисліть масову частку Натрію у сполуці.

Дано Розвязання

2. Атмосфера планети Венера практично повністю складається з вуглекислого газу. Розрахуйте масові частки Карбону і Оксигену в цій сполуці. (Формула вуглекислого газу CO2)

Дано Розвязання

3. В зерносховищах для знищення комах використовують сірчистий газ SO2. Зразок газу масою 8 г містить 4 г елемента Сульфуру. Розрахуйте масову частку Сульфуру в цій сполуці.

Дано Розвязання

4.Зріджений газ пропан C3H8 палива для автомобілів, автобусів. Обчисліть масові частки елементів у сполуці. Відповідь дайте у відсотках.

Дано Розвязання

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-01-06T17:43:16+04:00

1)массовая доля натрия =4,6:11,7=0,39(39%)

2)массовая доля углерода =12:44=0,27(27%)

3)массовая доля серы =4:64-0,0625(6,25%)

4)массовая доля углерода=12Х3:44=0,82(82%);массовая доля водорода=18%