Поділити слово для переносу (однією, моєї, їдальнію, будівельники)

1

Ответы и объяснения

2013-11-20T22:57:12+04:00
Од-нією, моєї, їдаль-нію, бу-ді-вель-ни-ки