Вкажіть речовини,які потрібно використати,щоб реакція відбулася згідно за схемою:
Fe(2+)+2OH(-)→Fe(OH)2↓.Для одного з обраних прикладів запишіть йонно-молекулярні рівняння:
A. FeS і NaOH; Б.FeSO4 і NaOH;
В.Fe2(SO4)3 і LiOH; Г.FeCl2 і KOH;

1

Ответы и объяснения

2013-11-20T18:39:14+04:00
Б і Г

FeCl2 + 2KOH = Fe(OH)2↓ + 2KCl
  р           р               н            р

Fe2+ + 2Cl- + 2K+ + 2OH- = Fe(OH)2
↓ + 2K+ + 2CL-

Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2