Перепиши, уставляючи замість крапок пропущені літери, знімаючи риски та розставляючи пропущені розділові знаки. Не/вдаюч..сь у розлогі теорії можн.. сказати що головне покликан..я мови творити із б..ологічної істоти людину розумну тобто гром..дянина котрий не/плаває у вакуумі а ходить по з..млі певної д..ржави. Отже всіх хто живе і діє в Україні суверен..ій має об’єднувати в суспіл..ство українська мова котру всього/на/всього треба знати.

2

Ответы и объяснения

2013-11-19T23:47:32+04:00
Вдаючись,можна,покликання,біологочної,громадянина.землі, держави, суверенній, суспільство.
2013-11-20T02:04:52+04:00
Не вдаючись у розлогі теорії, можна сказати, що головне покликання мови - творити із біологічної істоти людину розумну, тобто громадянина, котрий не плаває у вакуумі, а ходить по землі певної держави. Отже всіх, хто живе і діє в Україні суверенній, має об’єднувати в суспільство українська мова, котру всього-на-всього треба знати.