.Перепишіть подані 3 речення,
.Перепишіть подані 3 речення, вставляючи потрібні розділові знаки й пропущені букви та розкриваючи дужки.
1. Жит.я (В,в).ликого (К,к)обзаря не(мовби) своєрідний
моральний кодекс поезії Шевченка роблять. людей кра.ими ласкавіш.ми
добро(зичливіш.ми).

2. Твори Шевченка говорив Костянтин Станіславс.кий віч.но будитимут. у сер.цях людей благоро.ні в.ликі почут.я.
3. Творч.сть Тараса Шевченка має (не)тільк. Літературно(мистець.ке) а й в.личезне суспіль.не значен.я (За Б.Степанишиним).
II.Виконати синтаксичний розбір останнього речення попереднього завдання.


1

Ответы и объяснения

2013-11-19T21:45:06+04:00
1)Життя великого Кобзаря, немовби своєрідний моральний кодекс, поезії Шевченка роблять людей кращими, ласкавішими, доброзичливішими.
2)"Твори Шевченка,-говорив Костянтин Станіславський,- вічно будитимуть у серцях людей благородні великі почуття".
3)Творчість Тараса Шевченка має не тільки літературно-мистецьке, а й величезне суспільне значення.(За Б.Степанишиним)
Синтаксичний розбір:
Речення просте,двоскладне,ускладнене однорідними означеннями,повне,поширене. Підмет простий- творчість,присудок простий- має. Другорядні члени речення.група підмета: додаток- Тараса Шевченка. група присудка: додаток - значення,означення - літературно-мистецьке, величезне, суспільне,,обставина -не тільки.