Складіть рівняння кола з центром у точці (4;5), яке дотикається до прямої х=3

1

Ответы и объяснения

2011-12-23T00:49:42+04:00

(х-а)кв. +(у-в)кв.=Rкв.Центр кола О(4;5) , R=1.

 Рівняння:(Х-4)кв.+(У-5)кв.=1

 

(кв.-це показник 2)