Складіть рівняння прямої, яка проходить через точку (-2;2) і парарельна прямій: 3х+2у-5=0. З поясненням будь-ласка

1

Ответы и объяснения

2011-12-23T03:17:02+04:00

паралельна прямій означає, що пряма має такий самий напрямний вектор як і пряма 3х+2у-5=0, отже a i b відповідно дорівнюють a=3, b=2.

загальне рівняння прямої має вигляд: ax+by+c=0

для того щоб знайти с, підставимо координати точки (-2;2) і a  та b в загальне рівняння прямої

3(-2)+2*2+c=0\\ \\ -6+4+c=0\\ \\ -2+c=0\\ \\ c=2

тепер підставимо усі відомі данні і отримаємо рівняння прямої що паралельна даній:

3x+2y+2=0