Вибрати властивості, притаманні різним видам мінливості
А) Модифікаційна мінливість 1. Набуті ознаки можуть успадковуватися
Б) Мутаційна 2. Нові поєднання алелів у генотипі нащадків
В) Комбінативна 3. Одночасний прояв усіх алельних генів у фенотипі
Г) Корелятивна 4. Набуті зміни можуть зникати протягом життя особини
5. Зміна одних ознак викликає зміну пов'язаних з ними інших

1

Ответы и объяснения

2013-11-18T23:18:17+04:00