Синтаксичний розбір :
1.Гора з горою не сходиться,а людина з людиною зійдеться.
2.Сталь гартується в огні,а людина --в труді.

1

Ответы и объяснения

2013-11-17T17:39:54+00:00
Гора - підмет,не сходиться це- присудок,людина - підмет,зійдеться- присудок,горою - додаток,людиною- додаток.(роз;неокличне,просте,двоскладне,поширене.)Гора- іменник,з- прийменник,горою-іменник,не-частка,сходиться- дієслово,а- сполучник,людина-іменник,з-прийменник,людиною- іменник,зійдеться- дієслово.