Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетвореня: СН4 - С2Н2 - С6Н6 - С6Н5Сl - C6H5CH3 - C6H5COOH

1

Ответы и объяснения

2013-11-17T20:58:08+04:00
1) 2CH4= C2H2 +3H2 
2) 3C2H2(катализатор активированный уголь)= C6H6 
3) С6Н6 + Сl2 = C6H5Cl + HCl 
4) С6Н5Сl + Н2О = С6Н5ОН + НСl