точка А(а;-3)симметрична точке (4;b) относительно :а)оси абсцисс;б)оси ординат;в) начала ординат. найдите значение АиВ

1

Ответы и объяснения

2011-12-19T17:07:35+04:00

1) a=4, b=3               

  A(4;-3)  B(4;3)

2) a=-4, b=-3

 A(-4;-3)   B(4;-3)

 3) a=-4 b=3

A(-4;-3)    B(4;3)