Побудувати структурну схему речення,зробити синтаксичний розбір (підкреслити головні й другорядні члени речення,надписати над кожным словом частину мови,визначити тип складного речення та вид підрядного).

Сонце і повітря лоскочуть щоки,а зелень ялинових гілок виглядає з-під снігу так свіжо,що,здається, надворі стоїть весна,одягнена в білі шати.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-11-17T17:51:54+00:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
{_____  і ____ =====}, а {____ ===== так}, (що...==== _____).

{} - квадратні дужки

сонце і повітря - підмет, іменники
лоскочуть - присудок, дієслово
щоки - додаток, іменник
 а - сполучник
зелень - підмет, іменник
ялинових - означення, прикметник
гілок - додаток, іменник
виглядає - присудок - дієслово
з-під - прийменник
снігу - (звідки?) обставина, іменник
так... що сполучник
свіжо - обставина, прислівник
здається - дієслово - вставне слово, не є членом речення
надворі - обставина, прислівник
стоїть - присудок, дієслово
весна - підмет, іменник
одягнена в білі шати - означення, дієприкметниковий зворот

складне речення з різними видами звязку
1-2 складносурядне, сполучникове
2-3 складнопідрядне, міри і ступеня,