Пожалуйста помогите решить задачи,хотя бы одну из них.
1. Обчисліть масу калій нітрату, яку необхідно розчинити у 120 г
води для одержання розчину з масовою часткою речовини
10 %
2. Обчисліть об’єм газу (н. у.), що виділиться внаслідок дії над-
лишку хлоридної кислоти на розчин натрій карбонату масою
400 г з масовою часткою 37,4 %
3.. Обчисліть масу цукру й води, необхідних для приготування 180
г розчину з масовою часткою цукру 15 %.
4. Обчисліть масу сульфатної кислоти з масовою часткою 34 %,
яку необхідно додати для нейтралізації розчину натрій гідро-
ксиду масою 40 г з масовою часткою лугу 15 %.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-11-16T22:00:51+00:00
В других задачах условия не поняла)
2. 2HCl+Na2CO3=2NaCl+CO2+H2O
m(Na2CO3 безв)=400*0,374=149,6 г
n(Na2CO3)=149,6/106=1,4 моль
по уравнению реакции n(Na2CO3):n(CO2)=1:1, значит, n(CO2)=1,4 моль
V(CO2)=22,4*1,4=31,36 л

4. H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O
m(NaOH безв)=40*0,15= 6 г
n(NaOH)=6/40=0,15 моль
 по уравнению реакции n(NaOH):n(H2SO4)=2:1, значит, n(H2SO4)=0,075 моль
m(H2SO4 безводн)=0,075*98=7,35 г (я не совсем поняла в условии,что именно надо найти. если массу безводной H2SO4, то ответ этот. Если же р-ра H2SO4б то ответ ниже).
m(H2SO4 р-ра)=7,35/0,34=21,6 г