Допоможіть написати транскрипцію слів грається, сцідити, дерева, розфарбувати, розбіжишся, на дошці, книжці, не поріжся

1

Ответы и объяснения

2013-11-16T05:45:12+00:00
[грАйец':а]
[сц'ідИти]
[де^ирЕва]
[розфарбувАти]
[розб'іжИс':а]
[на дОшц'і]
[кнИжц'і]
[не порІс':а]

велика літера - наголос
е^и - наближення