1. Чи завжди в тіла виявляється ваги?
2. Наведіть приклади, коли вага тіла дорівнює нулю.
3. Наведіть приклади таких рухів, коли вага тіла дорівнює силі тяжіння, яка діє на це тіло, більша від неї чи менша.
4. У чому відмінність ваги тіла від сили тяжіння, що діє на тіло? На які тіла діє кожна з цих сил?
5. а) Чи мають вагу водорості які ростуть із дна водойми?
6. а) Хлопчик, піднявшись на сходи, випустив із рук посудину з Водою. Чому дорівнював тиск води на дно посудини під час падіння?

1

Ответы и объяснения

2013-11-14T23:16:51+04:00