Допоможіть будь ласка зробити ПОВНИЙ синтаксичний розбір речення : "А над Дніпром уже помітно світала". Буду дуже вдячна за виконання цього завдання (бажано на українській мові). :)

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2011-12-17T02:39:46+04:00

  А над Дніпром уже помітно світало. 1)Речення розповiдне,неокличне,односкладне, поширене,неповне,тому що маэ тiльки присудок(простий дiэслвний)-свiтало,виражений дiэсловом; свiтало(де?)-над Днiпром(обставина мiсця,виражена  власним iменником iз сполучниковим словом);свiтало(як?)-уже помiтно(обставина образу та способу дii, виражена прислiвником з часткою.)