ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!40 г розчину нітратної кислоти витрачено на нейтралізацію20г розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 16%.Визначити масову частку нітратної кислоти у розчині.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2011-12-14T21:25:45+00:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

 х г       3,2 г

HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O 

 63 г      40 г

1) Спочатку визначимо масу натрій гідроксиду у розчині(попередньо позбавимся відсотків,поділивши дану за умовами масову частку на 100%,тобто буде 0,16 часток одиниці):

m(NaOH)=m(розчину)*w(NaOH)=20*0,16=3,2 г

 2)Тепер,підставивши цю масу у рівняння реакції,отримаємо масу нітратної кислоти:

 при взаємодії 63 г кислоти необхідно взяти 40 г натрій гідроксиду,а

 при  -- // --     х г______________________3,2 г,звідки

х=63*3,2/40=5,04 г

3)Тепер,згідно формули по визначенню масової частки розчиненої речовини,віднесемо знайдену масу кислоти до маси ЇЇ розчину :

 w(HNO3)=m(HNO3)/m(розчину кислоти)=5,04/40=0,126 або 12,6%

 Відповідь:масова частка нітратної кислоти у розчині масою 40 г,що прореагувала з 20 г 16%-го розчину лугу(натрій гідроксиду),становить 12,6 %