Запишіть слова в дві колонки: 1) ті, у які вставили апостроф; 2) ті, які пишуться без апострофа.

1. Дев...ятсот, серм..яга, хутор..янин, зв...язок, духм..яне, пор..ядок, бур..ян, без..язикі, тьм..яно, цв..ях, присв..ята, реп..ях, п..тдесят, з..ясовано, Солов..йов. 2. Медв..яний, п..ятсот, арф..яр, посер..йознішав, дзв..якнути, розв..язано, помор..янин, св..ято, сузір..я, Харків..янин, вар..яг, від..їзд, різьб..яр, мавп..яча, роз..ятрити, при..їзд.

2

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-11-13T01:55:25+04:00
1 . Дев*ятсот,зв*язок,бур*ян,без*язикі,реп*ях,п*ятдесят,з*ясовано
2. Арфяр,посерйознішав,дзвякнути,поморянин,свято,варяг,різбяр,мавпяча.
Вроді так )
тоді не получиться назва
ну сермяга 100%
Має получитись " Так ніхто не кохав" до першого,тому що я писала вже таке недавно
я здогадалась.
Спасибочки вам огромное))
2013-11-13T01:58:26+04:00
(1)
1 - дев*ятсот, зв*язок, бур*ян, без*язикі реп*ях, п*ятдесят, з*ясовано, 
2 -  сермяга,хуторянин,духмяне,порядок,тьмяно, цвях, присвята,,Соловйов.
(2)
1.медвяний, арфяр, посерйознішав, дзвякнути,  поморянин, свято, варяг, різьбяр, мавпяча,приїзд
2.п*ятсот,розв*язано,сузір*я, харків*янин, від*їзд, роз*ятритиКлюч.-З останніх букв прочитаєте назви віршів: 1) В. Сосюри; 2) М. Рильського.