Із поданих слів скласти речення.сьогодні треба!!
This / habits / has / bad /

1

Ответы и объяснения