зробити звукові схеми слів приладдям і малювання, і поділити їх на склади для переносу

1

Ответы и объяснения

2013-11-12T18:50:21+00:00
При - лад - дя [п р и л а д:'а];
Ма - лю - ван - ня [м а л' у в а н:' а].