Будь ласка допоможіть зробити звуко-буквенний аналіз слів: коріння, шиття, життя, зауваження, взуття, пальто, дзеркало

1

Ответы и объяснения

2013-11-12T18:40:52+00:00
Коріння [к о р’ і н’: а] 7 б, 6 зв., 3 скл
(в транскрипції наголос на [і] )
Якщо потрібна звукова модель:
- 0 = 0’ =: 0

шиття [ш и т’: а] 5 б, 4 зв., 2 скл
(в транскрипції наголос на [а] )
звукова модель:
- 0 =: 0’

Життя [ж и т’: а] 5 б, 4 зв., 2 скл
(в транскрипції наголос на [а] )
звукова модель:
- 0 =: 0’

Зауваження [з а у в а ж е н’: а] 10 б, 9 зв., 5 скл.
(в транскрипції наголос на третій голосний [а] він виділений )
звукова модель:
- 0 0 - 0’ - 0 =: 0

Взуття [ в з у т’: а]6 б, 5 зв., 2 скл.
(в транскрипції наголос на [а] )
звукова модель:
- - 0 =: 0’

Пальто [п а л’ т о] 6 б, 5 зв., 2 скл.
(в транскрипції наголос на [о] )
звукова модель:
- 0 = - 0’

Дзеркало [дз е р к а л о] 8 б, 7 зв., 3 скл
(в транскрипції наголос на [о] , над буквосполученням - дз- треба поставити маленьку дужечку, бо це один звук [дз])
звукова модель:
- 0’ - - 0 - 0