Помогите плиз срочно.
Вот текст.А под ним 3+ и 2 денгей.Может они не связаны с текстом,но я незнаю поэтому напишу.Плииз помогите зделать 3 и 2 денгей.
(Ас-адамнын аркауы) деген казатын макалы.Бул-оте кунды макал.Ойткенi денсаулыктын жаксы болуы адамнын дурыс тамактануына байланысты.Дурыс тамактану асересе балалар ушiн кажет. Дурыс тамактану адамнын канын толтырады,кушiн арттырады. Ал каны толык, кушi мол адам ыстыкка да, суыкка да шыдамды. Танертенге, туске, кешке тамакты кунде бер мезгелде iшу керек. Кунене торт рет тамактанса, тепте жаксы. Тамак ешер алдында колды сабындап жуып, таза орамалмен сурту керек. Ет
, нан, бауырсак, курт сиякты тагамдарды абден шайнап жуту керек.Сабез, кызынак, кияр, алма, алмурт ,орек, шие, каракат сиякты коконестер мен жеместер адамга пайдалы. Оларды коп жеген адамнын денсаулыгы жаксарады. Жас коконестер мен жеместерде ыстык сумен жуу керек, сонан сон гана жеуге болады.
2 денгей.
матын бойынша сойлемдерде аяктандар.
1)Денсаулыктын жаксы болуы ........
2) Дурыс тамактану ...... , .......
3) ..... , ....... , ..... тамакты кунде бер мезгелде ешу керек.
4) ....... мен ...... адамга оте пайдалы.
5) ...... абден шайнап жуту керек.
3 денгей.
Сурактарга жауап берендер.
1)Казак халкында аска байланысты кандай макал бар?
2)Адамнын денсаулыгы неге байланысты?
3)без неге дурыс тамактануымыз керек?
4)Кунене неше рет тамактануымыз керек?
5)Тамак ешер алдында кандай гигиенаны сактауымыз керек?
6)Адамга не пайдалы?
Пожалуйста помогите.Очень срочно.Не могу сделать.Помогите.Заранее спасибо.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-11-11T21:33:24+04:00
1)Денсаулықтың жақсы болуы адамның дұрыс тамақтануына байланысты.
2) Дұрыс тамақтану әсіресе бала үшін қажет.
3)
 Таңертенгі, түскі, кешкі тамакты күнде бір мезгілде iшу керек .
4) Көкөністер мен жемістер  адамға өте пайдалы.
5)  Ет,
 нан, бауырсақ, кұрт сияқты тағамдарды әбден шәйнап жұту керек
  
1)ҚазаҚ халқында асҚа байланысты қандай маҚал бар?1
Ас адамның арқауы. 2Таңғы асты тастама.
2)Адамның денсаулыҒы неге байланысты?Адамның денсаулығы дұрыс тамақтануына байланысты
3)Біз неге дҰрыс тамақтануымыз керек?
Дұрыс тамақтану адамның қанын толтырады,күшiн арттырады. Ал қаны толық, күшi мол адам ыстыққа да, суыққа да шыдамды,
4)КүнІне неше рет тамақтануымыз керек? Адам күніне төрт рет тамқтануы қажет
5)Тамак ішер алдында кандай гигиенаны сактауымыз керек?Тамақ ішер алдында қолымызды сабындап  жуып,қолды таза орамалмен сүрту керек,
6)АдамҒа не пайдалы?
.Сәбіз, қызынақ, қияр, алма, алмұрт ,өрік, шие, қарақат сияқты көкөністер мен жемістер адамға пайдалы. Оларды көп жеген адамның денсаулығы жақсарады