Поставити коефіцієнти у рівнянні окисно - відновної реакції : Sb2O5+HCl -> H3SbCl6 + Cl2 +H2О , Та підрахувати суму всіх коефіцієнтів.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-11-10T20:39:11+00:00