Укажіть рядок, у якому, розкривши дужки, у всіх словах треба писати велику літеру А (В, в)елика (В, в)едмедиця, (З, з)олоті (В, в)орота, (К, к)нязь, (Т, т)рійцяБ (С, с)ередні (В, в)іки, (С, с)офіїні зошити, (Д, д)есятинна (Ц, ц)ерква, (С, с)кіфиВ (Б, б)уковина, (К, к)отигорошко, (Я, я)рослав (М, м)удрий, (Б, б)ібліяГ (Д, д)ень (У, у)чителя, (М, м)авка, (С, с)паніель, (М, м)узейний (П, п)ровулок

2

Ответы и объяснения

2013-11-10T18:00:23+00:00
Велика Ведмедиця, Золоті ворота, князь, Трійця, Середні віки, Софіїні зошити, Десятинна церква, скіфи, Буковина, Котигорошко, Ярослав Мудрий, Біблія, День учителя, Мавка, спаніель, Музейний провулок.