Помогите срочно!очень нужно!напишіть фонетичною транскрипцією слова. порівняйте кількість букв і звуків.
беззвучно,щастя,щось,оббити,ягня,жаль.

1

Ответы и объяснения

2013-11-09T23:14:44+04:00
Беззвучно (б е з з в у ч н о)-9 б.,9 зв.
Щастя (ш ч а с т"я)-5 б.,6 зв.
Щось (ш ч о с") 4 б.,4 зв.
Оббити (о б и т т и)-6 б.,6 зв.
Ягня (й" а г н" а)-4 б.,5 зв.
Жаль (ж а л")-4 б.,3 зв.

Вроде так...