Подані слова записати фонетичною транскрипцією,визначити кількість букв і звуків:

Щастя,радість,дівчиноньці,тьмяний,сторінці,міський,здається,полум"я,джміль,Запоріжжя,насіння,ллється.

2

Ответы и объяснения

2013-11-07T19:43:48+00:00
Лучший Ответ!
2013-11-07T20:35:52+00:00
Шчас'т'а 5 б. 6 зв.
д'івчинон'ц'і 11 б. 10 зв.
т'м"аний 7 б. 6 зв.
стор'ін'ц'і 8 б. 8 зв.
м"іс'кий 7 б. 6 зв.
здайец':а 8 б. 7 зв
полум"а 6 б. 6 зв.
джм"іл' 6 б. 4 зв.
запор'іж":а 9 б. 8 зв.
нас'ін':а 7 б. 6 зв.
л':ец':а 7 б. 4 зв.
"- знак пом'якшення на письмі виглядає як апостроф
дж має зверху дужечку и позначає один звук
ш