Установіть йони що містяться у водному розчині ортофосфатної кислоти в порядку збільшення їх кількості Н+,HPO4(2-),H2PO4 (-) ,PO4 (3-)

1

Ответы и объяснения