нужно точное определение или просто объяснить?
просто обьясни пожалуста
Синтаксичний розбір — розбір, покликаний виробити уміння аналі­зувати структуру простого, простого ускладне­ного і складного речення, розкривати характер синтаксичних зв 'язків слів у словосполученні й реченні та синтаксичних відношень, що сприяє роз­виткові зв'язного мовлення учнів. С ВИКИПЕДИИ

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-11-06T17:07:06+00:00
2013-11-06T17:10:36+00:00
підмет и присудок, другорядні члени. яке речення (за метою висловлювання, за інтонацією, чим ускладнене,за наявністю головних членів, за наявність другорядних членів)