Правильно поставте розділові знаки та пропущені буквиВ історичному розвитку України Шевченко явище н..звичайне за силою обдаруван..я так і в..ршин..им місцем у літературі мистецтві культури. Походжен..ям становищ..м тапопулярніст..ю Шевченко виняткове явище також у світовій літературі.Творчість Шевченка багатогран..а як його талант. Він був і глибоким ліриком і творцем епічних поем і видатним драматургом та різнобічно обдарованим митцем. У духовній історії України Шевченко посів і досі бе….астережно посідає виняткове місце. Значе…..я його творчої спадщини для українс..кої культури важко п..р..оцінити. Його Кобзар започаткував новий етап у розвитку українс..кої літератури і мови а його ж..вописна і грав..рс..ка творчість стали визначними явищами не тільки українс..кого а й світового мистецтва. У ро..витку націонал..ної і соціал..ної самосвідомості українс..кого народу творчість Шевченка відіграла в..л..ч..зну роль.

1

Ответы и объяснения

  • Участник Знаний
2013-11-05T23:40:04+04:00
В історичному розвитку України Шевченко - явище незвичайне   за силою обдарування, так і вершинним  місцем у літературі ,мистецтві  культури.  Походженням,  становищем  та популярністю  Шевченко  - виняткове явище також у світовій літературі. Творчість Шевченка багатогранна ,як його талант. Він був і глибоким ліриком, і творцем епічних поем, і видатним драматургом та різнобічно обдарованим митцем. У духовній історії України Шевченко посів і досі беззастережно посідає виняткове місце. Значення  його творчої спадщини для української  культури важко переоцінити. Його  Кобзар  започаткував новий етап у розвитку української літератури і мови, а його живописна  і граверська творчість  стали  визначними  явищами  не  тільки українського,  а  й світового мистецтва. У розвитку  національної і  соціальної самосвідомості  українського народу  творчість  Шевченка  відіграла   величезну роль.
ти там помилок точно не наробив????
ні не пропустила
грав..рс..ка творчість перевір це слово
так у завданні написано
все