Зробити фонетичний розбір слів: щедро зворушливий людської життєвий

1

Ответы и объяснения

2011-12-02T01:06:09+04:00

[ш ч е д р о]

[з в о р у ш л ие в и й]

[л' ю д с' к о і]

[ж ие т' е в и й]

(все підкресл. - наголос)