Ответы и объяснения

2013-11-05T19:16:27+04:00
Вступ 2
1. ЗАРОДЖЕННЯ МІФОЛОГІЇ ПРАДАВНЬОГО РИМУ 2
2. РЕЛІГІЙНІ УЯВЛЕННЯ ДАВНІХ РИМЛЯН 4
3. ВПЛИВ НА ДАВНЬОРИМСЬКУ МІФОЛОГІЮ КУЛЬТУРИ ІНШИХ НАРОДІВ 6
4. БОГИ ДАВНЬОГО РИМУ 8
ВИСНОВКИ 14
Література 15

Вступ
Культура Римської імперії здійснила значний вплив на розвиток європейської культури. Ще в епоху Відродження письменники, художники, скульптори почали в своїй творчості широко використовувати сюжети оповідей стародавніх римлян. До сих пір ми користуємось у своєму житті багатьма назвами з давньоримської міфології. Планети Сонячної системи названі на честь римських богів. Разом з широким своїм розповсюдженням давньоримська міфологія має ряд особливостей, які значним чином відрізняє її від міфологій інших народів світу.

ВИСНОВКИ
Давньоримська міфологія народилась на основі релігійних уявлень первісних латинських племен про природу, буття і місце людини у Всесвіті. Маючи тісні зв’язки з сусідніми народами, релігійний світогляд римлян поступово підпадав під їх вплив.
Міфологічна творчість давніх римлян не набула такого епічного характеру як у греків. Разом з тим, їх релігійні уявлення мають достатньо матеріалу для того, щоб вважати їх передання міфами.
В подальшому, з розвитком державності і посиленням інтеграції грецької культури на римські землі, взаємовплив двох світоглядів породив те явище, яке ми зараз називаємо давньоримською міфологією.