звуковий аналіз слів кінь.ведмідь.заець.півень.олень.горобець.лань

1

Ответы и объяснения

2013-11-04T23:30:54+04:00
Кінь-(к' і н') 4 б, 3 зв.
Ведмідь-(в е д м' і д') 7 б, 6 зв.
Заєць-(з а й е ц') 5 б,5 зв.
Півень-(п' і в е н') 6 б, 5 зв.
Олень-(о л е н') 5 б, 4 зв.
Горобець-(г о р о б е ц') 8 б, 7 зв.
Лань-(л а н') 4 б, 3 зв.