Для того, щоб змінити температуру деякої маси води від
t0 = 0°С до температури кипіння (t = 100°С) за допомогою електронагрівача, знадобився час τ1 = 15хв. Після цього ще потрібний час τ2 = 1 год 20хв для того, щоб ця маса води перетворилася на пару. Питома теплоємність води с = 4200 Дж /(кг·°С). Знайти питому теплоту пароутворення води.

1

Ответы и объяснения

2013-11-03T14:23:26+04:00