Толерантність (від лат. tolerantia – терпіння) – у загальному значенні здатність приймати щось, не схвалюючи це. На індивідуальному рівні – це здатність сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних, а також – особливості поведінки та способу життя інших. Терпимість до чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань є умовою стабільності та єдності суспільств, особливо тих, які не є гомогенними ні у релігійному, ні в етнічному, ні в інших соціальних вимірах.

Ответы и объяснения

2013-11-03T06:02:34+00:00
Толерантный человек - это человек, проявляющий терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям
2013-11-03T06:03:23+00:00